Danske Banks Kunstforenings årsberetning 2016

fra kunstkataloget 2017

Kunstforeningens indkøb
Kunstkøb i en kunstforening skal typisk repræsentere enhver smag - bare ikke den dårlige. Modsat mange mindre firmakunstforeninger har bankens en størrelse, der gør det muligt at købe bredt ind både materialemæssigt og genremæssigt. Derudover gør bestyrelsens sammensætning af såvel yngre som ældre personer og tilmed af forskelligt køn, at diversiteten sikres. Årets indkøb til udlodning på 256 ordinære gevinster spænder da også over adskillige kunstneriske genrer, inklusive foto.

Hvorfor egentlig ikke foto?
Modsat i f.eks. USA, hvor fotokunst er værdsat og ofte meget kostbart, er genren endnu ikke rigtig slået an i Danmark. Vores erfaring er, at fotografierne ved udlodningen vælges som noget af det sidste, hvis de overhovedet vælges. Måske tænker vi danskere, at et foto kan enhver vel lave og kopiere ad libitum. Men ligesom litografiet og træsnittet er en individuel, iterativ, kunstnerisk proces, hvor værket er begrænset af et vist signeret oplag, er det professionelle fotografi det også. Så giv fotografiet en chance næste gang valget står.

Vælg med hjertet
Et opslag i foreningens katalog for 1965, altså for 50 år siden, viser årets indkøb til udlodning: 16 værker, alle oliebilleder af i dag fuldstændig glemte og usælgelige kunstnere bortset fra Poul Ekelund og Mogens Hertz. Vi må nok realistisk erkende, at hovedparten af årets kunstnere nok vil være glemt om glemt og usælgelige om 50 år. Derfor må rådet til medlemmerne være at vælge med hjertet og ikke med hjernen. Kunsten er forgængelig, ligesom livet, så nyd kunsten i hjemmet til daglig glæde, måske også for jeres børn, der kan huske tingene fra forældrenes hjem.

Arrangementer
I København i november afholdtes to besøg i Højesteret, hvor tidligere højesteretspræsident, Torben Melchior, levende fortalte om Højesterets historie og betydning i dagens Danmark. De to retssale, præsidentens kontor og den flotte kunstudsmykning blev forevist og beundret. Melchior understregede, at kunsten ikke var indkøbt med skattekroner men med fondsstøtte. I det jyske forsøgtes gennemført et besøg på Glasmuseet i Ebeltoft, der dog måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. I 2017 vil bestyrelsen bestræbe sig for at være mere aktiv med hensyn til arrangementer.

Kunstrejsen
Årets kunstrejse i oktober gik med fly sydpå til den velbevarede, gamle konge by Krakow i Polen. 32 medlemmer deltog, primært friske, aktive pensionister, der havde mod på såvel byens seværdige arkitektur, museer og 600 cafeer og restauranter som rædslerne i koncentrationslejren Auschwitz/Birkenau. Spændende var også besøget i de imponerende saltminer vest for byen, hvor klippesalt er blevet brudt i århundreder, og hvor Rundetårn visse steder kunne stå oprejst. Eneste minus var måske, at hjemkomsten til Kastrup blev meget sen, så deltagerne fra provinsen havde problemer med at komme hjem.

Afhentning af gevinster
Der er altid nogle gevinster, som ikke bliver afhentet. Det er lidt problematisk for bestyrelsen, da vi ikke har lagerkapacitet til "gamle" gevinster, ligesom håndteringen af uafhentede gevinster også medfører unødig arbejde for bestyrelsen. Der skal derfor lyde en ekstra stor opfordring fra bestyrelsen til alle vindere om, at afhente gevinsten på bortlodningsdatoerne eller umiddelbart efterfølgende på de centrale udlodningssteder i Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg. Er der ikke truffet aftale om afhentning af gevinsten inden 1. november i bortlodningsåret taber vinderen retten til gevinsten uden yderligere kompensation. Kunstforeningen kan herefter disponere over de ikke afhentede gevinster. Rent faktisk ligger kunstforeningen inden med gevinster tilbage fra 2011. Disse "gamle" gevinster vil kunstforeningen nu disponere over for dermed at få ryddet op.

Skattepligt
Bestyrelsen minder om, at vundne gevinster som sådan er skattepligtige. Som kunstforeningen har forstået reglerne, vil gevinsten kun skulle beskattes af den "subjektive værdi", som gevinsten har for den enkelte vinder. Den subjektive værdi kan dog reduceres yderligere med det kontingent, som vinderen har betalt i indkomståret. Kunstforeningen vil dog ikke rådgive om, hvordan gevinster skal selvangives. Er man som vinder derfor i tvivl, bør man søge rådgivning hos revisor eller direkte hos Skat.

Til slut
Tak for interesse, ros og ris fra medlemmerne, og tak til Danske Bank for vanlig generøs støtte til indkøbene i det forgangne år.

Bestyrelsen

Aktuelt:


Fejl i årets katalog

Der har desværre indsneget sig en fejl i årets katalog: Katalognummer 225 og 226 er fremstillet af Lene Winther, ikke Helle Winther. Vi beklager fejlen, og siger tak til Erik Ris Kristensen, som havde de skarpe øjne.


Årets katalog er under udsendelse

Årets katalog er afleveret til forsendelse 2. februar, og kan forventes fremme senest primo uge 7. Forsendelsen eksternt sker som B-post. Hvis du ikke modtager kataloget indenfor rimelig tid, så send en mail til os.

Gevinsterne i kataloget kan desuden ses her.

Anden endetalsgevinst i 2017

Det andet endetal i 2017 blev udtrukket på endetallet 8. Gevinsterne blev udsendt i uge 3 og starten af uge 4. Alle vindere bør på nuværende tidspunkt have modtaget gevinsten.