Første endetalsgevinst i 2015

Efterårets endetalskunstner, Hansina Iversen (født 1966 i Torshavn), er uddannet på Kunstakademiet i Helsinki og på Island, og bor og arbejder i København.

Modsat de traditionelle færøske kunstnere, der ekspressivt udtrykker naturens stemningsskabende påvirkninger i kunsten, arbejder Hansina Iversen med det rent abstrakte udtryk.

Farven og linien er hendes undersøgende fokus, og i hendes arbejde med form og farve destillerer hun naturen bort.

Æstetikken og det gådefulde udtryk er hendes emblem, og de umiddelbart enkle former vil stedse for beskueren antage nye dybder.

Hansina Iversens arbejder er fremstillet hos det litografiske værksted Steinprent i Torshavn, der i årevis har arbejdet sammen med en lang række kunstnere, såsom Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, John Kørner, Claus Carstensen, Trondur Patursson o.a.

Hansina Iversen har en engelsksproget hjemmeside, som du kan se ved at klikke her.

Hansina Iversen
Motiv 1
52 x 36,5 cm

Se forstørret billede ved at klikke på billedet ovenfor.

Hansina Iversen
Motiv 2
52 x 37,5 cm

Se forstørret billede ved at klikke på billedet ovenfor.

Værkerne udloddes denne gang til de medlemmer, som har endecifret 0 i medlemsnummeret.

Denne endetalsgevinst er den tredje i indeværende cyklus. Tidligere er endetallene 3 og 6 udtrukket.

Salg af endetalsgevinster

Kunstforeningen har et mindre oplag af disse tryk, som er til salg til Kunstforeningens medlemmer - pris 400 kr. pr. stk.

Skriv til kunstforeningen for at bestille.

Aktuelt:


Fejl i årets katalog

Der har desværre indsneget sig en fejl i årets katalog: Katalognummer 225 og 226 er fremstillet af Lene Winther, ikke Helle Winther. Vi beklager fejlen, og siger tak til Erik Ris Kristensen, som havde de skarpe øjne.


Årets katalog er under udsendelse

Årets katalog er afleveret til forsendelse 2. februar, og kan forventes fremme senest primo uge 7. Forsendelsen eksternt sker som B-post. Hvis du ikke modtager kataloget indenfor rimelig tid, så send en mail til os.

Gevinsterne i kataloget kan desuden ses her.

Anden endetalsgevinst i 2017

Det andet endetal i 2017 blev udtrukket på endetallet 8. Gevinsterne blev udsendt i uge 3 og starten af uge 4. Alle vindere bør på nuværende tidspunkt have modtaget gevinsten.