Persondatapolitik for Danske Banks Kunstforening

Danske Banks Kunstforening (’Kunstforeningen’) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem gør brug af foreningen og de medlemsaktiviteter som tilbydes. Kunstforeningen tilstræber, at du føler dig tryg ved foreningens brug af dine personoplysninger som bruges i forbindelse med dit medlemskab. Kunstforeningen behandler personoplysninger om dig i henhold til foreningens regler for medlemskab og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender kunstforeningen dine personoplysninger

Kunstforeningen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  • Når du indmelder dig som medlem af foreningen, og
  • Når du giver kunstforeningen besked om at tilrette dine personoplysninger

Dertil kommer, at kunstforeningen også opdaterer medlemsoplysninger med Danske Banks personalesystem og bankens foreningssystem.

Oplysningerne om dig indsamles for at kunne administrere dit medlemskab. Herunder at du kan deltage i kunstforeningens løbende udlodning af gevinster samt drage fordel af foreningens øvrige aktiviteter. Til disse formål indsamler kunstforeningen alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, B-nummer (medarbejdernummer i Danske Bank) og mailadresse. Kunstforeningen indsamler ingen følsomme personoplysninger.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller på anden måde gør brug af kunstforeningens tilbud og aktiviteter.

2. Hvornår videregiver kunstforeningen dine personoplysninger

Kunstforeningen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som foreningen har registreret. Disse oplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • leverandører, som kunstforeningen samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af kunstforeningen for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud)
  • betalingsformidlere, så du kan foretage betalinger for de aktiviteter som kunstforeningen tilbyder. Ved opkrævning af kontingent udveksler kunstforeningen f.eks. oplysninger om medlemmernes B-nummer med Danske Bank for at kunne tilmelde træk af kontingent via Danske Banks foreningssystem. Der afgives ikke andre personoplysninger til Danske Bank, men via Danske Banks foreningssystem har kunstforeningen adgang til medlemmernes CPR-nummer
  • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af kunstforeningen, eller
  • hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne håndtere dit medlemskab af kunstforeningen, herunder f.eks. din tilmelding til aktiviteter og arrangementer.

3. Hvordan beskytter kunstforeningen dine personoplysninger

Kunstforeningen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Kunstforeningens sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og kunstforeningen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå kunstforeningens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som kunstforeningen behandler om dig i forbindelse med dit medlemskab, kan du rette henvendelse til kunstforeningen på e-mail kunstforeningen@danskebank.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger kunstforeningen har registreret om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode kunstforeningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af kunstforeningen er betinget af, at du afgiver og opdaterer de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan altid anmode kunstforeningen om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. Skulle der i denne forbindelse eller i øvrigt opstå uenighed med dig og kunstforeningen om måden foreningen håndterer dine personoplysninger på, har du altid mulighed for at klage til Datatilsynet.

5. Hvor længe opbevarer kunstforeningen dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos kunstforeningen gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for foreningen at administrere dit medlemskab og naturligvis kun så længe, at der er et berettiget formål. Kunstforeningen sletter dog som udgangspunkt dine personoplysninger, når dit medlemskab er ophørt. Kunstforeningen gemmer imidlertid oplysninger om vundne gevinster, da dette både i forhold til nuværende og tidligere medlemmer samt kunstforeningen er relevant at opbevare sådanne oplysninger. Derudover kan kunstforeningen som dataansvarlig være forpligtet til at gemme oplysninger for at efterleve gældende lovgivning, men oplysningerne vil dog kun blive gemt, så længe kunstforeningen er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når kunstforeningen ændrer denne persondatapolitik

Kunstforeningen opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at du præsenteres med så præcis information som muligt, samt for at sikre at gældende lovgivning overholdes. Dette medfører, at kunstforeningen løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver kunstforeningen dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte kunstforeningen eller via foreningens hjemmeside.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Du kan altid kontakte os på kunstforeningen@danskebank.dk..

Holmens Kanal, august 2018

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.