Danske Banks Kunstforenings årsberetning 2017

fra kunstkataloget 2018

I efteråret 2017 blev der slået verdensrekord på Christie's auktion i New York. Et lille billede af Leonardo da Vinci, "Salvator Mundi", fik hammerslag på 400 millioner dollar plus salær (knap 3 mia. kr.). Billedet er usigneret og tilskrevet kunstneren. Men er det mon ægte? Se sådan handler vi ikke i Danske Banks Kunstforening. Her kan de heldige vindere trygt regne med, at kunstværkerne er ægte og signerede, måske på bagsiden, men det tæller også. At så værdien er mere beskeden hænger selvfølgelig sammen med vores trods alt begrænsede indkøbsbudget. Dog synes vi selv, at man kan få ganske gode værker for få penge, selvom kunsten som alt andet stiger i pris i disse år. Med hensyn til køb på auktion gør foreningen det yderst sjældent. Vi vil hellere støtte kunstnerne og deres dygtige gallerister end auktionshusene.

Digital kunst
Årets indkøb på 231 ordinære gevinster og 19 ekstragevinster fordelt på 199 forskellige kunstnere er som sædvanlig præget af stor diversitet med hovedvægt på yngre danske billedkunstnere, glasmagere og keramikere. Også smykkekunsten og skulptur i træ, sten og bronze er repræsenteret. Og som noget nyt har artprint, digitalprint, fotogravure og fotopylomergravure sneget sig ind blandt indkøbene. Fotokopimaskinen og digitale medier giver kunstnerne nye udtryksmidler. Ligesom med foto skal værkerne være limiterede og signerede.

Endetalsgevinster
Årets endetalsgevinst i foråret var to elegante farvelitografier af billedkunstneren Annette Wier, hvor motiv nr. 1 hurtigt blev "udsolgt". Motiv nr. 2 var også populær, og flere medlemmer benyttede sig af muligheden for at købe tiloversblevne blade af dette motiv. Efterårets gevinst er skabt af den i danskfødte billedkunstner Jerry Adder. Hans to værker (vinpropper) i messing viser to nøgne kvindeskikkelser i klassisk-modernistisk positur. Ligheden er så stor, at bestyrelsen af logistiske grunde valgte at udsende gevinsten uden valgmulighed for vinderne.

Uafhentede gevinster
Hvert år oplever bestyrelsen, at gevinster ikke bliver afhentet. Dette er administrativt besværligt at håndtere og opbevare. Vi skal derfor atter opfordre til, at vinderne henter deres gevinster på bortlodningsdagene eller umiddelbart derefter på de centrale udleveringssteder i Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg. Er der ikke truffet aftale om afhentning af gevinsten inden 1. november i bortlodningsåret, taber vinderen iflg. foreningens vedtægter retten til gevinsten uden yderligere kompensation. I 2017 valgte bestyrelsen at disponere over de uafhentede gevinster ved at lade disse indgå i et "mød-op" lotteri. Ved ferniseringerne i henholdsvis Brabrand og Lersø Park kunne gæsterne lægge deres navn i en bøtte og kl. 12.00 udtrak Lykkens Gudinde de fremviste uafhentede gevinster. Det skulle vise sig at være meget populært, og fik mange tidligt mødte til at blive noget længere - alle uafhentede blev "hentet".

Skattepligt
I lighed med tidligere år minder bestyrelsen om, at gevinster som sådan er skattepligtig med den "subjektive værdi", som den har for vinderen. Den subjektive værdi kan dog reduceres yderligere med det kontingent, som vinderen har betalt i indtægtsåret. Kunstforeningen vil dog gerne afstå fra at agere skatterådgivere i spørgsmålet og kan derfor ikke påtage sig ansvar i denne forbindelse.

Bestyrelsen

Aktuelt:


Hovedtrækningen 2019

Hele bortlodningen er nu gennemført, og vindernes valg kan ses her.

De uafhentede gevinster er fordelt til afhentningsstederne i henholdsvis Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg, og der er sendt mail med nærmere oplysninger til vinderne af disse gevinster.

Første endetalsgevinst i 2019

Årets første endetalsgevinst er udtrukket på endetallet 1.

Endetalsgevinsten kan ses her.