Danske Banks Kunstforenings årsberetning 2018

fra kunstkataloget 2019

Kunstforeningens indkøb
For 2017 kom kunstforeningen til at købe ’for lidt’, hvorfor vi for 2018 havde lidt mere at gøre godt med. Vi kan derfor for 2018 holde en høj standard med mere unika men også mere rigtig god grafik. Gennemsnitsprisen er derfor en lille smule højere med flere fine værker, som kunstforeningen også har kunne indkøbe til fornuftige priser, da der for bestyrelsen også går lidt sport i at få gode rabatter ved bl.a. samlede større indkøb. Årets indkøb på 246 ordinære gevinster og 45 ekstragevinster fordelt på 223 forskellige kunstnere er som sædvanlig præget af stor diversitet med hovedvægt på yngre danske billedkunstnere, glasmagere og keramikere. Også skulptur i træ, sten og bronze er som sædvanlig også repræsenteret, hvorimod vi i år ikke har indkøbt smykkekunst.

Endetalsgevinster
Kunstforeningens første endetalsgevinst i 2018 er to litografiske værker af maleren Niels Corfitzen. Niels Corfitzen, født 1980, bor og arbejder i København, men han er opvokset i Sverige og boede nogle år i England. Corfitzens billedunivers tager udgangspunkt i den menneskelige eksistens og i sine figurative portrætter formår han at med stor teknisk kunnen, men samtidig autodidaktisk at fortælle ”historien” om personen og tilmed skabe et dramatisk, fragmentarisk, drømmeagtigt bagtæppe. Blandt Corfitzens portrætter kan nævnes malerierne af Sven Auken og Kronprins Frederik.

Årets 2. og sidste endetalsgevinst er 2 litografiske værker af den kendte færøske maler Bárdur Jákupsson. Litografierne, der er nummereret og håndsigneret af kunstneren, er trykt med fem farver på den litografiske værksted Steinprint i Torshavn. Bárdur Jákupsson, født 1943, er uddannet ved Kunstakademiet i København og har siden arbejdet med maleri og akvarel i ekspressive farver på Færøerne. På trods af værkernes nonfigurative indhold anes farver og elementer fra Færøernes barske natur og stadigt skiftende vejrlig.

Persondatapolitik
Kunstforeningen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte medlemmernes personoplysninger, når man som medlem gør brug af foreningen og de medlemsaktiviteter som tilbydes. Kunstforeningen tilstræber, at medlemmerne kan føle sig tryg ved foreningens brug af personoplysninger som bruges i forbindelse med medlemskab. Kunstforeningen behandler personoplysninger i henhold til foreningens regler for medlemskab og gældende lovgivning. Se mere på foreningens hjemmeside.

Vælg med hjertet
Som det fremgår af kunstforeningens vedtægter, er foreningens formål bl.a. at ”udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet til og forståelsen for såvel ældre som vor tids kunst”. Selv om foreningens formål også er at ”anskaffe kunstværker, der fordeles blandt medlemmerne ved en årlig lodtrækning”, ønsker vi ikke, at prisen for det enkelte kunstværk skal influere vindernes valg. Derfor oplyser kunstforeningen principielt ikke indkøbsprisen for de enkelte kunstværker. Dermed bliver det også lettere for den enkelte vinder at vælge med hjertet og ikke med hjernen.
Kunsten er forgængelig, ligesom livet, så opfordringen er at nyde kunsten i hjemmet til daglig glæde. Selvom kunstforeningen altid tilstræber at købe god kunst, og enkelte værker altid løfter sig op som ekstra gode, er ingen af de indkøbte værker næppe så dyre at de fleste medlemmer ikke selv har mulighed for selv at købe dem. Så derfor kan alle vindere roligt vælge med hjertet og måske ovenikøbet vælge noget, som flytter lidt personlige grænser i forhold til kunsten.

Uafhentede gevinster
Hvert år oplever bestyrelsen, at gevinster ikke bliver afhentet. Dette er administrativt besværligt at håndtere og opbevare. Vi skal derfor atter opfordre til, at vinderne henter deres gevinster på bortlodningsdagene eller umiddelbart derefter på de centrale udleveringssteder i Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg. Er der ikke truffet aftale om afhentning af gevinsten inden 1. november i bortlodningsåret, taber vinderen iflg. foreningens vedtægter retten til gevinsten uden yderligere kompensation. Bestyrelsen vil derfor fortsat også disponere over de uafhentede gevinster ved at lade disse indgå i et ”mød-op” lotteri – enten direkte på generalforsamlingen eller ved ferniseringerne i henholdsvis Brabrand og Lersø Park. Ideen med "mød-op" lotteriet er at medlemmerne kan lægge deres navn i en bøtte, hvorefter bestyrelsen udtrækker de uafhentede gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Det har vist sig at være meget populært, og på ferniseringerne fik mange tidligt mødte medlemmer til at blive noget længere - alle uafhentede blev "hentet".

Skattepligt
I lighed med tidligere år minder bestyrelsen om, at gevinster som sådan kan være skattepligtige med den ”subjektive værdi”, som gevinsten har for vinderen. Dette forhold skyldes, at kunstforeningen modtager tilskud fra banken. Tilskuddet går dog i dag primært til at drive kunstforeningen herunder også til årets endetalsgevinster. Årets ordinære udlodning af gevinster betales derfor som udgangspunkt via kontingentet. Om der derfor reelt er et skatteforhold, vil kunstforeningen derfor ikke kunne svare på. Kunstforeningen vil derfor afstå fra at agere skatterådgivere i spørgsmålet og kan derfor ikke påtage sig ansvar i denne forbindelse. Er man som vinder derfor i tvivl, kan man søge rådgivning hos revisor eller direkte hos Skat.

Til slut: Tak for interesse, ros og ris fra medlemmerne, og tak til Danske Bank for vanlig generøs støtte til indkøbene i det forgangne år. Tak også for at flere medlemmer på sidste års generalforsamling meldte sig til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Aktuelt:


Hovedtrækningen 2019

Hele bortlodningen er nu gennemført, og vindernes valg kan ses her.

De uafhentede gevinster er fordelt til afhentningsstederne i henholdsvis Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg, og der er sendt mail med nærmere oplysninger til vinderne af disse gevinster.

Første endetalsgevinst i 2019

Årets første endetalsgevinst er udtrukket på endetallet 1.

Endetalsgevinsten kan ses her.