Anden endetalsgevinst i 2014

Årets anden endetalsgevinst bryder med de hidtidige traditioner for endetalsgevinster, som oftest har været litografier. Der er denne gang tale om en 3-dimensionel collage, udført af kunstneren Marianne Markvad, født 1967.

Marianne Markvad bor og arbejder i Aarhus, og du kan læse mere om hendes kunstneriske uddannelse og udvikling ved et besøg på hendes hjemmeside markvad.dk. På hjemmesiden finder du også hendes CV, der omfatter adskillige censurerede udstillinger, legater og priser. Hun er tilknyttet flere gallerier, herunder Galleri Udengaard i Aarhus.

Om Marianne Markvads kunstneriske virke fortæller Lotte Udengaard:

”Markvad arbejder med et billede univers der tager afsæt i den kulturelle virkelighed omkring os. Hun stiller skarpt på den dagligdags scenografi og de almen-menneskelige vilkår de fleste af os er bekendt med. Med emner som arkitektur, villavej, samfund og dagligdag spejles virkeligheden, og hun blander forskellige af disse spejlbilleder så nye betydninger opstår. Betydninger, der på én gang refererer og stiller spørgsmål til de liv vi fører og de rum vi lever i.

Den kompleksitet der opstår, sætter fokus på flere lag i billedet og refererer dermed til det multidimensionale rum, vi lever i i dag. Tidligere har Markvad arbejdet med maleriet i traditionel forstand, men er for år tilbage blevet fascineret af collagens muligheder og de æstetiske og konceptuelle betydninger, der opstår i krydsklippet af forskellige motiver og i sammenstillingen af forskellige materialer. Fotografiet, der accepteres som en slags sandhed og som umiddelbart repræsenterer den virkelige verden, udgør grundmaterialet i Markvads tredimensionelle collager og videoprojektioner. Som en nytænkning/forlængelse af det traditionelle relief, undersøges det tre-dimensionale rum i collage-arbejderne, hvor der ud over dybde også fokuseres på rytme, flade, skalering og materialitet."

Værkerne udloddes denne gang til de medlemmer, som har endecifret 3 i medlemsnummeret.

De heldige medlemmer - der modtager brev eller email om, at de har vundet - kan sende en mail med bestilling ved at klikke på linket under det af motiverne de ønsker.

Vi er naturligvis spændte på, hvordan de vindende medlemmer vil modtage nyskabelsen, men en åbenlys fordel er i hvert fald, at denne gevinst med det samme kan hænges op på væggen, hvorimod litografer og grafiske tryk kræver en indramning.

Denne endetalsgevinst er den anden i indeværende cyklus. Tidligere på året blev endetallet 6 udtrukket.

Marianne Markvad
Motiv 1 - "Detour"
15 x 18 cm

Se forstørrede billeder ved at klikke på billedet ovenfor.

 

Marianne Markvad
Motiv 2 - "Mandag"
19 x 13 cm

Se forstørrede billeder ved at klikke på billedet ovenfor.

 

Salg af endetalsgevinster

Kunstforeningen har desværre ikke flere eksemplarer af collagerne af Marianne Markvad til salg.

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.