Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2018

Kunstforeningen har fortsat godt fat i bankens ansatte. I 2017 fik vi hele 82 nye medlemmer. Det stopper desværre ikke helt den glidende medlemsnedgang, som kunstforeningen har haft gennem flere år. Nedgangen skal dog ses i lyset af, at banken jo også bliver færre ansatte i Danmark. Pr. 31. december 2017 havde kunstforeningen 2.287 medlemmer, hvoraf 1.240 er aktive i banken og 1.047 er tidligere ansatte. Det samlede medlemstal er fortsat faldende, men ikke i samme tempo som tidligere. Nettonedgang i 2017 var på 106. I 2018 har vi dog fået 18 nye medlemmer. Kunstforeningen har derfor fortsat flot og solidt fat i medarbejderne i Danske Bank DK.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen sendte bestyrelsen en venlig opfordring til medlemmerne om, at vi har brug for nye friske kræfter i bestyrelsen. Vi bliver jo alle ældre - sådan er det jo heldigvis. Men i forhold til bestyrelsen betyder dette også, at vi løbende har brug for nye kræfter. Vi kan ikke kører en forening, hvor mange i bestyrelsen er tidligere ansatte. Vi har især brug for nye bestyrelsesmedlemmer, som besidder IT kompetencer. Arbejdsmængden i bestyrelsen er som sådan ikke voldsom, hvis det gøres rigtigt, koordineres og fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Derudover kan vi i nogen sammenhænge også række hånden ud efter praktisk hjælp hos menige medlemmer af kunstforeningen. Det er vi glade for. Men vi er også glade for, at flere medlemmer har læst alvoren i vores opfordring og derfor har tilbudt at stille op til bestyrelsen. Vi vil derfor på generalforsamlingen præsentere nogle nye navne til bestyrelsen. Det er en proces, som vil fortsætte, og derfor vil der over de næste par år ske en løbende foryngelse af bestyrelsen, så foreningen kan køre videre og udvikle sig, så vi hele tiden er relevant og støtter den kunstinteresse, som mange ansatte i banken har.

I 2017 holdt vi fast i traditionen med 2 årlige endetalsgevinster. Årets første endetalsgevinst af kunstneren Annette Wier gik til medlemmer med endetal "1". Det var et litografisk håndsigneret tryk, hvor de heldige medlemmer kunne vælge mellem 2 forskellige motiver. Annette Wier er uddannet på Skolen for Brugskunst og Det Danske Akademi i Rom. Siden 1995 har Annette Wier udstillet på adskillige kendte gallerier i Danmark. Hendes kunst skildrer følsomme og drømmende relationer mellem ansigtsløse mennesker i hverdagslivet og kærligheden. Årets anden endetalsgevinst i form af vinprop i messing, som gik til endetal "8", er skabt af den danskfødte billedkunstner Jerry Adder. Vinproppen, lavet i to - om end meget ens - udgaver, viser to nøgne kvindeskikkelser i klassiskmodernistisk positur. Jerry Adder er mest kendt for sine meterhøje marmorskulpturer, som han selv udhugger helt fra grunden og ned til mindste detalje. Men han arbejder også med bronze, oliemaling, tegning og akryl. I 2007 vandt han The Medici Award ved Biennalen i Firenze.

I 2017 kunne kunstforeningen ikke helt leve op til vores ønske om at lave en kunstrejse. Det er et stort arbejde at lave en sådan tur, og hvis vi ikke har tiden, må bestyrelsen prioritere det øvrige arbejde med at drive foreningen. Derimod fik vi lavet øvrige arrangementer i både Øst og Vest. I Øst blev det til 2 rundvisninger i Folketinget for at se Folketingets store kunstsamling. I Vest blev det til en tur til JORN/MUNCH udstillingen på Jorn museet i Silkeborg samt en tur til Trapholt i Kolding, hvor der var en flot udstilling med værker af Mikael Kvium. Besøget i Kolding var samtidig et forsøg på at komme udenfor de sædvanlige metropoler. Alle arrangementer var en succes. Vores ambitioner for at lave kunstarrangementer er dog større end det, som det blev til i 2017. Bestyrelsen håber derfor, at vi i 2018 vil kunne tilbyde flere af sådanne besøg. Planlægningen af arrangementer kræver altid ekstra tid, som det kan være svært for bestyrelsen at finde. Vi ved dog, at mange medlemmer efterlyser medlemsarrangementer, som jo også er med til at trække nye medlemmer til.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udstedte vi også vores "kunstkatalog 2018" med de indkøb, som bestyrelsen har foretaget det forgangne år til udlodning her i 2018. De indkøbte værker repræsentere både den etablerede kunst men også mange af de nye strømninger, hvor kunstnerne bl.a. er inspireret af såkaldt "street art". Nogle værkerne er mere traditionelle i deres udtryk end andre, og netop derfor mere tilgængelige for de fleste. Andre værker kræver nok lidt mere tilvænning, men netop derfor også med til at holde vores opfattelse af kunsten i bevægelse. I kataloget vil man bl.a. finde flere litografiske værker af de i dag meget anerkendte Cobra-kunstnere. Disse kunstnere som bl.a. Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Pierre Alechinsky flyttede også i deres samtidig på den gængse opfattelse af kunsten. På samme måde gør "Husk mit navn", Simon Fensholm og "Tal R" det i dag. Alle disse navne - samt mange andre kendte og hotte navne - er repræsenteret i dette års kunstkatalog. Kunst kan være dekorativt og tilgængelig for de fleste. Men andre gange skaber kunsten debat, vi slår os på den, og vi lærer af den. Sådan skal det være også for kunstforeningen. Vi er ikke en glansbilledforening men en kunstforening. Derfor er der også stor forskel på vores katalog fra 2008 til 2018. Vi er alle i bevægelse, og det er kunsten også. Men bestyrelsen håber, at vi med dette års kunstkatalog fastholder kvaliteten i vores indkøb samtidig med, at vi som kunstforening også er med til at udfordre og dermed fremme interessen om kunsten.

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke banken for den fortsatte flotte støtte - økonomisk og i øvrigt - til kunstforeningens virke. Det betyder rigtigt meget for os.

På bestyrelsens vegne. Tak.

Aktuelt:


Hovedtrækningen 2019

Hele bortlodningen er nu gennemført, og vindernes valg kan ses her.

De uafhentede gevinster er fordelt til afhentningsstederne i henholdsvis Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg, og der er sendt mail med nærmere oplysninger til vinderne af disse gevinster.

Første endetalsgevinst i 2019

Årets første endetalsgevinst er udtrukket på endetallet 1.

Endetalsgevinsten kan ses her.