Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2019

I 2018 har vi givet den ”gas” med indkøbene. Det lovede vi at gøre, da vi i 2017 holdt lidt igen og derfor kom ud med et lille overskud. I Kunstkatalog 2019 vil vi derfor kunne se mange flotte værker. Unika, fin grafik, værker af kendte kunstnere, glas og skulpturer. I alt 246 ordinære gevinster. Gennemsnit priserne er derfor også en anelse højre end tidligere, men dog ikke højere end alle kan være med, hvis man selv skulle betale. Der er kunst både til den gode smag …… og til de vindere, som tør være med på noget mere udfordrende. Vi plejer at kvittere vinderne med et frisk ”det er et modigt valg” eller en anden kæk bemærkning, når vinderne er lidt mere vovede i deres valg. Et modigt valg er faktisk positivt ment, da god kunst gerne må udfordre. Hovedvægten af indkøbene er lagt på samtidskunst. Men der er også ældre gode værker, som med sin kvalitet står i fin kontrast og samspil med street og pop art samt fotokunst. Der er en rigtig fin blanding. Bestyrelsen glæder sig derfor til, at mange medlemmer – både vindere og ikke-vindere – kommer til kunstforeningens ferniseringer – henholdsvis lørdag d. 2. marts i Brabrand og lørdag d. 23. marts i Lersø Park.

Ud over indkøb af gevinster til den årlige lodtrækning, blev det også til endetalsgevinster af hhv. Niels Corfitzen og Bárdur Jákupsson, som gik til medlemsnumre med endetal 5 og 2. Begge gevinster – hver lavet i to forskellige udgaver – blev vel modtaget af de heldige vindere.

For et par år siden ændrede vi foreningens vedtægter således, at ikke afhentede gevinster går tilbage til kunstforeningen. Primært til genudlodning, dels som f.eks. ekstragevinst i hovedlodtrækningen eller en særlig udlodning til de fremmødte på generalforsamlingen eller ved de to ferniseringer. Vedtægtsændringen har vist sit værd, da vi nu har fået ryddet op i lageret af uafhentede gevinster.

Kunstforeningen har fortsat godt fat i medlemmerne. Ved udgangen af året havde foreningen 2.242 medlemmer, hvilket er en beskeden nedgang på 45 medlemmer. Medlemsudviklingen afspejler dog, at der i 2018 kom 93 nye medlemmer – heraf primært af yngre ansatte, forstået som ansatte under 40 år.

Bestyrelsen har også gennemgået lidt fornyelse, således at vi sikrer et løbende generationsskifte. De nye bestyrelsesmedlemmer har alle taget godt fat i opgaverne. Foryngelsen vil fortsætte de kommende år, så vi hele tiden sikrer foreningens virke med nye og friske kræfter. Derudover afventer vi også bankens nye hovedkontor, som vil betyde, at ferniseringen og udlodningen vil flytte fra Lersø Park til Høje Taastrup.

Noget af det, som bestyrelsen fortsat gerne vil arbejde mere på, er at stå for arrangementer for medlemmerne. Det være besøg på museer, kunstforedrag eller besøg på gallerier. Det har bare vist sig svært for bestyrelsen at finde gode emner til sådanne arrangementer, ligesom det også kræver lidt mere tid, som det kan være svært for bestyrelsesmedlemmer at finde i en travl hverdag i banken. Men vi arbejder på det og håber, at vi kan arrangere lidt mere i 2019, da kunstarrangementer også er en god måde at synliggøre kunstforeningen og dermed tiltrække nye medlemmer.

Sluttelig skal der lyde en stor tak til banken for en super støtte til kunstforeningen. Det betyder rigtigt meget for bestyrelsen og os alle som medlemmer.

På bestyrelsens vegne. Tak.

Aktuelt:


Hovedtrækningen 2019

Hele bortlodningen er nu gennemført, og vindernes valg kan ses her.

De uafhentede gevinster er fordelt til afhentningsstederne i henholdsvis Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg, og der er sendt mail med nærmere oplysninger til vinderne af disse gevinster.

Første endetalsgevinst i 2019

Årets første endetalsgevinst er udtrukket på endetallet 1.

Endetalsgevinsten kan ses her.