Formandens beretning på Generalforsamlingen 2020

”I 2019 har vi givet den gas med indkøbene. Det lovede vi at gøre, da vi ikke igen ville komme ud med et overskud. I Kunstkatalog 2020 vil vi derfor kunne se mange flotte værker. Unika, fin grafik, værker af kendte kunstnere, glas og skulpturer. I alt 234 ordinære gevinster. Vi holder derfor nogle gode gennemsnitspriser, men dog ikke højere end alle kan være med, hvis man selv skulle betale. Der er kunst både til den gode smag …… og til de vindere, som tør være med på noget mere kunstnerisk udfordrende”.

Da jeg i går skulle lægge folder til rette for at skrive formandsberetningen tænkte jeg. Jeg tager beretningen fra sidste år, retter et par tal og kommaer, så er der nok ikke nogen, som lægger mærke til, at det er rent genbrug. Mange af os vil alligevel gerne have det formelle hurtigt overstået, så vi kan komme videre med det mere spændende. Nemlig hovedlodtrækningen. Er man igen heldig eller bliver man endnu engang forbigået af lykkens gudinde. Eller er det igen Morten fra Hovedkassen og Ruth fra Udenbys Kreditkontor, som løber med en top placering i lodtrækningen. Skulle man igen blive forbigået, er der jo så altid det efterfølgende traktement efter generalforsamlingen med godt selskab blandt nuværende eller tidligere kollegaer.

Men så nemt skal det ikke være at skrive formandsberetning. Så jeg starter ikke med, at ”i 2019 har vi givet den gas med indkøbene …. ” for det vil være rent genbrug. Selvom nu sætningen som sådan passer meget godt.

Kunstkatalog 2020 viser både gengangere men også fornyelse. Det er kontinuitet men samtidig en løbende forandring, som viser, at kunsten hele tiden finder nye udtryksformer. Nu har vi ikke blandt de indkøbte værker et ’Wilhelm Freddie’. For det ville vi ikke havde råd til i dag. Men vi kunne måske have købt et for nogle år siden. Og på daværende tidspunkt ville Wilhelm Freddie næppe have vakt megen begejstring hos de fleste af os. Nok tværtimod. I dag ville Wilhelm Freddie dog ikke vække samme forargelse, som han gjorde i sin samtid. Men vi har værker med i år, som har en fin balance mellem det erotiske, genkendelighed og pirrende spænding. Se bare litografierne af Ole Ahlberg med Tintin med mere, flot fotokunst af Lars Botten, Jac Hansen’s keramikfiguer med titlen ’skumfødte Venus’ eller oliemaleriet af Morten Jørgensen med Lucky Luke og de fire Dalton brødre. Vi har også kunst med, som måske har et budskab fra kunstneren til den samtid, som vi lever i. Her kan fremhæves Kitt Buch’s oliemaleri ’Like a little devil on my shoulder’, eller Anders Morgenthaler’s pandabjørn ’Cute on the Outside’, som måske indeholder en skjult holdning fra kunstneren til international politik. Alle værker vil hver især have noget at byde på. Ikke nødvendigvis noget provokerende, heller ikke nødvendigvis noget som alene er dekorativt. Kunsten skal samlet give lidt af det hele. Det synes vi i bestyrelsen, at dette års indkøbte værker giver. Det er nu op til os alle, som medlem, at give vores vurdering og gerne give tilbagemelding om værkerne samlet har den kunstneriske kvalitet og fornyelse, der skal til. Naturligvis indenfor de rammer, som kunstforeningen naturligvis har.

Som bestyrelse arbejder vi hele tiden med fornyelse og holder en høj kvalitet indenfor de økonomiske rammer, som vi trods alt har. Vi forsøger at være økonomiske, og lave en god handel, når det er muligt. Vi handler derfor også hos flere forskellige gallerier – også udenlandske især nordiske gallerier – for at få nye kunstnere repræsenteret. Selvom det er nogle gange er lidt Tordenskjolds soldater i kunstverdenen forsøger vi med nyt, således at det ikke bare bliver rent genbrug.

Udover indkøb til hovedlodtrækningen, udgivelsen af 2 endetalsgevinster – den første gevinst i form af 2 litografiske tryk af Mette Hannemann, og det andet en glasskulptur af Amy Krüger – samt enkelte kunstarrangementer, har bestyrelsen også vedtaget en opdateret intern forretningsgang, som er udarbejdet i samarbejde med vores revisor. Forretningsgangen er blevet opdateret med regler for internforbrug, kørselsgodtgørelse samt en intern regel for bestyrelsens evt. private indkøb til sig selv. Reglen for private indkøb er meget nem, nemlig at evt. sådanne indkøb skal orienteres om til den øvrige bestyrelse, således at vi bedst muligt sikre troværdighed om de indkøb man som bestyrelsesmedlem måtte foretage hos gallerier, som man måske også handler hos på vegne af kunstforeningen. Det er et tillidshverv at sidde i en bestyrelse, men vi skal heller ikke afskære et bestyrelsesmedlem for at købe kunst. Det skal bare gøres ordentligt og transparent. Skulle nogle have lyst til at se den interne forretningsgang, er man naturligvis velkommen til at se denne.

Med disse ord håber bestyrelsen, at der vil blive taget flot imod kunstværkerne, som vi har indkøbt til årets hovedlodtrækning.

På bestyrelsens vegne. Tak.

Claus Wagenblast-Franck
Formand

Aktuelt:


Anden endetalsgevinst i 2020

Årets anden endetalsgevinst i 2020 er udtrukket - se mere her.

Vinderne er underrettet pr. mail.

Gevinsten er afsendt til vinderne 9/3-2021.

Årets katalog

Årets katalog er afsendt 8/3-21, og bør være alle medlemmer i hænde. Hvis du ikke har modtaget kataloget, kan du skrive til os - så sender vi et nyt.

I år sendes kataloget separat - indkaldelse til generalforsamling kommer når vi kan give en dato herfor.

Husk at du også kan se årets gevinster her på hjemmesiden under menupunktet "Hovedlodtrækningen".