Formandens beretning på Generalforsamlingen 2021

Det er ikke med bestyrelsens gode vilje, at vi også i år har måtte udskyde kunstforeningens generalforsamling. Men ligesom resten af samfundet har kunstforeningen også været corona-ramt. Vi har haft svært med at nå vores indkøb, som blev forsinket af sidste års nedlukning og efterfølgende forsinkelse med afvikling af bortlodningen. Men det lykkes for os, at få det hele på plads. Vi håber, at der er forståelse for, at vi derfor har måtte udskyde både generalforsamlingen og bortlodningen. Men nu er vi så heldigvis klar igen.

Kunstforeningens kunstkatalog 2021 bærer dog ikke præg af nedlukningen. Bestyrelsen er faktisk temmelig godt tilfreds med bredden af de indkøbte værker og ikke mindst også kvaliteten. Det er næppe mange kunstforeninger, som kan bryste sig af en ’Jeff Koons’ skulptur, omend den er lavet i et oplag af 999 limited editions. Der er flotte oliemalerier af både Jens Birkemose og Jacob Brostrup, en porcelænsskulptur af Louise Hindsgavl og meget andet godt. Det værk, som nok vil trække mest opmærksomhed, er en skulptur af William Powhida. Værket vil helt sikkert dele vandene. Men prøv at google kunstneren. Så vil man se, at William Powhida er en meget anerkendt ung amerikansk kunstner indenfor ’conceptual art’. Næppe mange kunstforeninger vil have mulighed for at indkøbe de værker, som vi har til dette års udlodning. Samtidig er vi også i bestyrelsen gode købmænd. Vi får ofte pæne rabatter især på de noget dyre værker. Så alle kan være med og ingen værker stikker helt ud. Vi håber, at foreningens medlemmer vil anerkende bestyrelsen for

På trods af, at vi endnu engang er kommet i mål med det hele, og at vi efter generalforsamlingen er klar til at afvikle både ferniseringer og bortlodning, er alt ikke fryd og gammen. Kunstforeningen er udfordret.

I år har vi måtte sige farvel til vores lager i Ejby, som nu er flyttet til Høje Taastrup. Og i fremtiden - samtidig med det nye hovedkontor på Postgrunden - ser vi udfordringer med udstillingsplads. Bestyrelsen vil også have svært med at løfte det meget krævende fysiske arbejde med at håndtere hovedlodtrækningen med mere end 200 værker.

Samtidig falder medlemstallet gradvis i takt med at bankens ansatte også falder. Alderssammensætningen er også skæv. Cirka 2/3 del af vores medlemmer er 50+ år og mere en 80% 40+ år. Faktisk har vi dobbelt så mange medlemmer, som er født i 1925 som i år 1994. Det sætter det lidt i perspektiv.

Med sine 74 år på bagen er Danske Banks Kunstforening fortsat en af Nordens ældste og største firmakunstforeninger. Ud over medlemmerne, bestyrelsen og selve kunstværkerne, er der ikke meget, der har ændret sig siden 1947, hvor kunstforeningen har sine rødder. Men nu er det ved at være tid!

I takt med bankens modernisering, kontorsammenlægninger og medarbejdernes færre timer inden for bankens murer, har vi nu brug for en kunstforening, der er mindre pladskrævende, mere fleksibel, mere tidssvarende, og som kan nå ud til endnu flere kunstinteresserede medarbejdere i banken.

I kunstforeningens bestyrelse er vi allerede i gang med diskutere, hvordan fremtidens kunstforening kan se ud. Hovedformålet med kunstforeningen skal fortsat være ”at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet til og forståelsen for såvel ældre som vor tids kunst”, som det så pænt står beskrevet i foreningens vedtægter. Med bankens forandring til en ny tid, vil det være rigtigt at stoppe op og gøre os nogle tanker om, hvordan kunstforeningen bedst muligt styrker formidlingen af kendskab og forståelse af kunst i en mere digital bank, hvor vi alle kommer til at arbejde anderledes, og hvor medarbejderne også vil have mere forskellig baggrunde og andre kompetencer end tidligere, hvor vi som ansatte ofte havde en mere ensartet baggrund. Kunstforeningen har i denne forbindelse god og positiv dialog med bankens personaleafdeling. Der er stor opbakning fra bankens side, og vigtigheden af kunstforeningens arbejde – også i fremtidens bank – anerkendes og værdsættes. Bestyrelsen vil derfor indkalde medlemmerne til dialog for at få noget input, hvordan vi kan gøre det fremover. Men der er ingen tvivl om, at hovedlodtrækningen, som vi kender den i dag, kommer vi til at lave om på.

Indeværende år – det vil sige udlodningen til næste år – vil være, som vi plejer. Men målet for bestyrelsen er, at kunne præsentere et nyt koncept for kunstforeningen, som kan træde i kraft samtidig med, at banken flytter ind i et nyt hovedkontor i 2023. Og som altid, hvad udad tabes skal ind ad vindes. Bestyrelsen tror faktisk, at vi kan skabe fremtidens kunstforeningen som passer til fremtidens Danske Bank.

Afslutningsvis skal kunstforeningen bede generalforsamlingen om forståelse for, at vi på grund af indeværende års forsinkelser også til næste år kan opstå den situation, at vi må udsætte generalforsamlingen. På grund af corona-nedlukningen er vi lige under halvvejs med vores indkøb til næste års udlodning. Så vi er bagud med indkøb, fotografering, hvorfor kunstkatalog 2022 med stor sandsynlighed vil blive forsinket.

På bestyrelsens vegne. Tak.

Claus Wagenblast-Franck
Formand

Aktuelt:


Årets katalog

Kataloget over årets gevinster er nu trykt og er blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forsendelsen gik i gang 4/5-2022.

Husk generalforsamlingen 31. maj 2022

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen hvis du ønsker at deltage. Tilmeldingsfristen er forlænget til 23. maj 2022

Kunstforeningens fremtid

Som det er blevet nævnt i formandens beretning på generalforsamlingen og udsendte nyhedsbreve, er der gang i arbejdet omkring kunstforeningens fremtid. Læs mere ved at klikke på dette link.