Formandens beretning på Generalforsamlingen 2022

2021 var endnu et år, hvor kunstforeningen var ramt af Covid-19 nedlukning. Generalforsamlingen, ferniseringer og bortlodninger blev igen et halvt år forsinket. Først i oktober fik vi afsluttet årets 2. bortlodning (i hovedlodtrækningen). Herefter skulle de sidste udleveringer finde sted til de vindere, som ikke havde mulighed for selv at møde op. Samtidig var bestyrelsen kommet voldsomt bagud med indkøb til dette års udlodning, da gallerierne også havde været nedlukket. Heldigvis havde vi lidt indkøb på lager, og med en fælles hurtig indsats lykkes det alligevel bestyrelsen at få købt det antal værker, som vi skulle bruge. Selvom indkøbene kom på plads, slutter arbejdet ikke helt for bestyrelsen. Indkøbene skal registreres, fotograferes, og da det meste af arbejdet sker uden for arbejdstiden, tager det tid. Derfor endnu et år med forsinkelse.

På trods af disse udfordringer er bestyrelsen alligevel lidt stolt over at kunne præsentere dette års kunstkatalog 2022, som samtidig er kunstforeningens 75-års jubilæums katalog. I alt er det blevet til 216 kunstværker. Selvom der blandt kunstnerne er gengangere, er det rigtigt meget nyt. Bestyrelsen har i sine indkøb bestræbt sig på at finde en god balance mellem det genkendelige og sikre, samtidig med at vi også ønsker at præsentere nyt, ligesom vi også gerne vil udfordre med værker, som måske kræver lidt tilløb. Smag og behag kan altid diskuteres, men bestyrelsen har ikke slækket på den kunstneriske kvalitet. Bestyrelsen kan stå inde for værkerne, som præsenteres i årets kunstkatalog.

Mange af de grafiske værker indkøbes uindrammet. Kunstforeningen lægger efterfølgende vægt på, at de indramninger, som vi derfor bekoster, er af meget høj kvalitet. De grafiske værker, som vi udlodder, fortjener flotte og gode indramninger. Netop blandt de grafiske værker er der flere meget anerkendte kunstnere som Mie Olise Kjærgaard, John Kørner, Frederik Næblerød og Tal R. Ligesom kunstforeningen også har et kongeligt indslag i form af en radering udført af HKH Dronning Sonja af Norge.

Ud over oliemalerier og grafiske værker har bestyrelsen også indkøbt en del stentøj, glas, bronzeskulpturer, da netop mange medlemmer ønsker noget, som ikke nødvendigvis skal hænge på væggen. Selv smykker er der at finde i kataloget.

Så selvom 2021 var et udfordrende år, håber bestyrelsen, at vores indkøb falder god jord, og at der derfor er tilfredshed med værkerne, der udloddes i forbindelse med hovedlodtrækningen.

Derudover fik vi traditionen tro udgivet 2 endetalsgevinster. Årets første endetalsgevinst, udtrukket på endetal 5, var 2 bronzeskulpturer af den danske kunstner Flemming Holm. Årets anden endetalsgevinst, udtrukket på endetal 7, var 2 litografier af maleren Anne Torpe. Begge endetalsgevinster synes vel modtaget blandt medlemmerne.

Så alt i alt kom kunstforeningen sikkert og godt gennem 2021. Men det krævede lidt "blod, sved men dog ikke tårer" at drive foreningen. Arbejdet sker mest uden for arbejdstiden, og foreningsarbejde er frivilligt arbejde. Kunstforeningen kæmper med nogle større udfordringer, der betyder, at vores nuværende form og måde at gøre det på ikke kan fortsætte. Udfordringerne er mange.

I forbindelse med indvielsen af den kommende nye bygning på Postgrunden, vil kunstforeningen ikke mere have de samme fysiske rammer til at holde udstilling, fernisering og bortlodning. Der er simpelthen ikke lokaler. Kunstforeningen har heller ikke mere den samme plads til at opbevare den indkøbte kunst.

Arbejdskræfterne i bestyrelsen er også udfordret. Ikke fordi vi ikke kan løfte og flytte kunst, men det er en kæmpe opgave at afvikle især hovedlodtrækningen. Som bestyrelse er vi også lidt ”Tordenskjolds soldater”, og flere af os er oppe i årene. Vi har brug for nye kræfter, og derfor må vi gøre bestyrelsesarbejdet lettere men også mere relevant for de yngre kollegaer, som jo i sidste ende er dem, som vi skal bygge videre på. Herunder når vi skal rekruttere nye kræfter til bestyrelsen.

De yngre medarbejdere er en langt mere uhomogen størrelse end mange af os som startede som bankelever og derefter forfulgte vores karrierer videre i banken. De unge kollegaer i dag ser nødvendigvis ikke sig selv på samme arbejdsplads frem til pensionering. Derfor skal foreningsarbejde være noget, der giver betydning her og nu, og ikke nødvendigvis 5-10-25 år frem. Vi bliver nød til at sadle om, og finde en ny vej frem, så bestyrelsen over de næste år kan give stafetten videre til flere yngre kollegaer, som så kan bygge kunstforeningen op, så den passer bedre til fremtidens bankansatte.

Faktisk er det sidste udkald at forandre for at kunne bevare kunstforeningen. Vi skulle have gjort det for et par år siden, men bestyrelsesarbejdet har i denne forbindelse også været ramt at 2 års mere eller "nedlukning" som følge af Covid-19. Derfor har bestyrelsen fremsat forslag om en modernisering af vedtægterne.

Med de nye vedtægter, som bestyrelsen foreslår, bliver formålet mere formidling af kunstviden end nødvendigvis, at være en kunstforening, som har det primære formål at indkøbe kunst, der en gang om året udloddes blandt medlemmerne. Samtidig skulle de nye vedtægter give en kunstforening, der bedre kan tilpasse sig fremtiden og dermed give en kommende bestyrelse mere fleksible rammer til at forme fremtidens kunstforening.

Når alt dette er sagt, er det fortsat den nuværende bestyrelses holdning, at det som kommer ind i kontingent, skal bruges til indkøb af kunst, som udloddes til medlemmerne. Helt konkret er tanken dog, at den årlige hovedlodtrækning bliver afløst af kvartalsudlodninger - selvfølgelig af lidt færre værker per gang. Udstillinger, fernisering og selve bortlodningen vil samtidig kunne ske virtuelt uden brug af lokaler, ligesom behovet for at opbevare og transportere kunst bliver meget mindre. Dette giver samtidig bedre mulighed for at kunne nå ud til flere medlemmer samt også at kunne præsentere de enkelte værkerne endnu bedre.

Udlodninger vil fortsat ske ved lodtrækning. Bestyrelsen har dog haft lidt diskussion om det nuværende anciennitetsprincip, hvor der tjenes et lod op efter hver lodtrækning, hvor man ikke vinder, skal fortsætte. Det vil vi lade lidt op til generalforsamlingen at afgøre, om anciennitetsprincippet skal fortsætte. Bestyrelsens holdning er dog, at det vil gøre det meget mere enkelt at droppe anciennitetsprincippet, som uden en årlig hovedlodtrækning, ikke rigtigt mere giver mening. Bestyrelsen lytter dog gerne om der skulle være stærke holdninger til at bevare anciennitetsprincippet.

Derudover vil bestyrelsen forsøge med flere arrangementer, hvor for eksempel kunsthistorikere, kunstnere og kunstdebattører kunne fortælle om kunst. Igen vil vi kunne bruge de elektroniske medier til at komme bedre ud til kunstforeningens medlemmer.

Vi forslår også, at der gives mulighed for, at medlemmer lokalt, kan stå for lokale arrangementer, således at kunstforeningen kan dække hele landet og alle medlemmer, fremfor - som det er i dag - primært København og Aarhus. Derfor har bestyrelsen i det kommende budget afsat penge til lokale arrangementer. Lokale arrangementer kræver dog, at medlemmer byder sig til med forslag og herunder også at "løfte og bære".

Bestyrelsen tror på, at vi kan omforme kunstforeningen, så den bliver fremtidssikret. Vi tror også på, at vi kan lave en kunstforening, som bliver mere relevant og interessant for alle medlemmer. Vi ser ind i en "ny bank", og det kræver også en "ny kunstforening". Dermed ikke sagt, at det ikke bliver godt. Det giver nye muligheder for herunder også til, at en kommende bestyrelse kan tilpasse kunstforeningen til en ny fremtid. Vi skal jo gerne have en kunstforening, som om 25 år kan fejre 100 års jubilæum.

På bestyrelsens vegne.

Claus Wagenblast-Franck
Formand

Aktuelt:


Årets anden endetalsgevinst

Anden endetalsgevinst i 2022 gik til medlemmer med endetallet 2. Læs mere om gevinsten her.

Kommende kvartalslodtrækning

Vi er i øjeblikket i gang med at forberede en kommende kvartalslodtrækning. Der bliver udsendt et nyhedsbrev når vi er klar til det.