Formandens beretning på Generalforsamlingen 2023

I 2022 kunne kunstforeningen markere sit 75 års jubilæum. I 1947 blev Landsmandsbankens kunstforening stiftet med det formål at indkøbe malerier til udlodning blandt kunstforeningens medlemmer. Årskontingentet var dengang 10 kroner. Nu er kontingentet 600 kr. Men der er sket meget andet siden kunstforeningen blev stiftet. Kunstforeningen har altid skulle forandre sig med banken og dens medarbejdere.

I august - september sidste år afholdt vi den allersidste store hovedbortlodning med fernisering i Brabrand og Lersø Park samt efterfølgende bortlodning af 216 gevinster. Men i og med at banken er under kæmpe forandring, hvor de gamle domicil ejendomme og mange filialer bliver samlet på få steder, samt medarbejdere og kollegaer får andre kompetencer og baggrunde end det som kendetegnede den traditionelle bankmand m/k, må kunstforeningen gøre tingene anderledes for at kunne overleve.

Da vi ikke fremover vil have de fysiske rammer til at kunne holde fernisering og bortlodning, da vi ikke mere har interne ressourcer til at kunne opbevare, håndtere, efterfølgende transportere og udlevere de mange kunstværker, vil vi fremover holde mindre bortlodninger med væsentlig færre kunstværker end de flere hundrede gevinster, som vi hidtil har kunnet udlodde i forbindelses med den årlige hovedlodtrækning. Vi håber til gengælde nu at kunne udlodde kunst oftere end bare årligt, hvorfor vi planlægger bortlodning af ca. 30 gevinster i kvartalet.

Vores tidligere anciennitetsprincip, hvor man som medlem kunne optjene ekstra lodder, er afskaffet. Anciennitetsprincippet var en barriere for at kunne hverve nye medlemmer. Nye kollegaer i banken - og dermed også yngre medlemmer af kunstforeningen - ser ikke nødvendigvis sig selv i samme virksomhed mange år frem. Dette skal vi som kunstforening tage hensyn til for at kunne hverve nye medlemmer. Kunstforeningen er samtidig også udfordret i forhold til bl.a. de systemer, som vi bruger, hvor afviklingen af bortlodningerne skal ske så nemt som overhovedet muligt. Derfor finder udlodningerne nu sted på den måde, at hvert medlem deltager med et lod hver gang. Altså alle medlemmer har samme vinderchance ved hver trækning.

"Corona nedlukningen" kom også til at have betydning for kunstforeningens virke i 2022. Godt nok blev nedlukningen ikke så slem, som forventet. Men bestyrelsen kom bagud med foreningsarbejdet. Derfor kom vi også for sent i gang med indkøb, hvilket kan ses i regnskabet. Udover hovedlodtrækningen i september 2022 lykkes det også at afholde en kvartalstrækning med 85 kunstværker i december 2022. Afviklingen af kvartalstrækningen er gået godt, herunder også, at vinderne selv skal afhente gevinsten, hvor den nu befinder sig; enten i Holmens Kanal eller Brabrand. De fleste gevinster er afhentet. Kunstforeningen skal dog venligst endnu engang gøre opmærksom på, at ikke afhentede gevinster går tilbage til kunstforeningen uden kompensation til vinderen. Sådan er reglerne. Kunstforeningen har ikke lagerrum til langtidsparkering af kunstværker.

I 2022 fik kunstforeningen også udgivet 2 endetalsgevinster. Den første endetalsgevinst, udtrukket på endetal 6, var en glasskulptur udført af den danske kunstner Peter Stuhr, og den anden endetalsgevinst, udtrukket på endetallet 2, var to litografiske tryk af den danske kunstner Rose Eken. Vi er allerede langt fremme i planlægningen af de 2 endetalsgevinster til 2023. Vi forventer også en tredje og ekstra endetalsgevinst i 2023 for dermed at bruge af den opsparede kapital, som kunstforeningen har fået som følge af mindre aktivitet under "Corona". Derudover vil det også af praktiske hensyn - fordi vi næste år (2024) vil blive lidt "arbejdsramt" af den kommende flytning fra Holmens Kanal til Postgrunden.

I oktober 2022 deltog kunstforeningen i bankens "Mental Health Day" sammen med de øvrige personaleforeninger, hvor vi havde bod i de forskellige hovedsæde kantiner for at gøre reklame for personaleforeningerne. På denne konto fik vi en del nye medlemmer.

Når bestyrelsen ser i "krystalkuglen", ser vi en kunstforening, der bliver endnu mere forankret i og omkring bankens domicil ejendomme. Fokusset vil gradvist blive flyttet fra gevinster til kunstaktiviteter for kollegaerne og dermed mere synlighed på arbejdspladsen. Dette skal være med til hverve medlemmer men også til at kunne finde nye medlemmer til bestyrelsen. Kunstforeningen skal drives så nemt som overhovedet muligt. Ellers bliver det svært at finde friske kræfter til bestyrelsesarbejdet. Kunstforeningens opgave er derudover - sammen med de øvrige personaleforeninger - at støtte op den kæmpe transformation, som banken er i fuld gang med. Vi kommer vi til at drive kunstforeningen meget mere enkelt. Dette betyder, at mange af de hensyn, som vi tidligere har kunnet løfte, ikke mere kan tages.

Nu er kunstsmag jo meget individuelt. Men når det er sagt, vil kunstforeningen fastholde en høj kvalitet, når vi indkøber kunst til bortlodning. Mere kvalitet end kvantitet. Når vinderne nu selv skal afhente deres gevinst, skal kvaliteten også være god. Derudover er det fortsat målsætningen, at det som kommer ind i medlemskontingent bruges til indkøb af kunstværker. Tilskud fra banken, vil derimod gå til at drive foreningen.

Derudover ønsker kunstforeningen flere aktiviteter som f.eks. foredraget af Kasper Nielsen fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner samt det kommende arrangement på kunstmuseet Arken.

Både 2023 og 2024 vil være år, hvor bestyrelsens fokus er at komme i sikker havn med de nødvendige forandringer af kunstforeningen. Det bliver ikke blive den samme kunstforening, som vi havde de første 75 år. Bestyrelsen tror på, at det kan og vil lykkes at få fremtidssikret kunstforeningen. Men det afhænger af, at vi også fremover kan tiltrække nye kræfter til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne.

Claus Wagenblast-Franck
Formand

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.