Danske Banks Kunstforening Forretningsplan 2022

Forretningsplan for kunstforeningens virke for det kommende år og frem til næste ordinære generalforsamling.

  1. Kvartalsvis udlodning af kunstværker ved lodtrækning blandt foreningens medlemmer. Antallet af indkøbte værker og beløbsramme besluttes af bestyrelsen (se også nedenfor i forhold til vedtægternes §18, 2022 udgaven). Hvert medlem, som har betalt kontingent for det kvartal, som udlodningen sker i, deltager med 1 lod. Bestyrelsen har bemyndigelse til at beslutte, hvordan afviklingen af udlodning af kunstværker sker herunder også frekvens for udlodninger.
  2. Udgivelse af endetalsgevinster, som udtrækkes på "endecifferet" i medlemsnummeret. Der vil som udgangspunkt halvårligt blive udgivet en endetalsgevinst, som regel i form af et grafisk værk. Bestyrelsen kan vælge at udgive flere endetalsgevinster end halvårligt udgivelse.
  3. Afholdelse af medlemsarrangementer. Det kan være museumsbesøg, foredrag eller anden kunstformidling. Antallet af arrangementer kan variere men det tilstræbes, at der afholdes arrangement hvert kvartal.
  4. Mulighed for afholdelse af lokale arrangementer, som gennemføres lokalt af medlemmer af kunstforeningen men som ikke nødvendigvis er medlemmer af bestyrelsen. Sådanne arrangementer skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

Jfr. §18 i vedtægterne er retningslinjerne for indkøb fortsat sådan:

  • At de indkøbte kunstværker skal have en god kunstnerisk kvalitet, herunder også under hensyntagen til størrelse og kunstnerisk udtryk, således at det enkelte kunstværk kan placeres i et privat hjem.
  • Som hovedregel købes nutidskunst, d.v.s. kunstværker af nyere dato.
  • Med hensyn til krav til det enkelte kunstværks materialevalg, må det tilstræbes, at der er tale om materialer, der er bestandige og ikke nedbrydes over en kortere årrække eller er meget skrøbelige, og derfor nemt kan beskadiges under transport.
  • For at sikre en god kunstnerisk kvalitet gøres dette bedst ved at købe værker af kunstnere, som har udstillet på anerkendte censurerede udstillinger i Danmark eller i udlandet eller hos anerkendte kunstnersammenslutninger og museer.
  • Derudover skal det undgås at indkøbe "massefremstillede" værker herunder brugskunst, hvorfor der som udgangspunkt indkøbes unika eller værker som grafik, der er fremstillet i et begrænset nummereret antal.
  • Med hensyn til beløbsgrænser, besluttes dette af bestyrelsen, men dog således at værkernes pris er nogenlunde ens - dog under hensyntagen til, om der er tale om unika eller værker fremstillet i et begrænset antal.

Forretningsplanen gælder fra den ordinære generalforsamling d. 31. maj 2022 og frem til næste ordinære generalforsamling.

København, 31. maj 2022

Aktuelt:


Årets anden endetalsgevinst

Anden endetalsgevinst i 2022 gik til medlemmer med endetallet 2. Læs mere om gevinsten her.

Kommende kvartalslodtrækning

Vi er i øjeblikket i gang med at forberede en kommende kvartalslodtrækning. Der bliver udsendt et nyhedsbrev når vi er klar til det.