Danske Banks Kunstforening Forretningsplan 2023

Forretningsplan for kunstforeningens virke for det kommende år og frem til næste ordinære generalforsamling.

 1. Kvartalsvis udlodning af kunstværker ved lodtrækning blandt foreningens medlemmer.

  Antallet af indkøbte værker og beløbsramme besluttes af bestyrelsen. Det er dog bestyrelsens hensigt, at indkøbe ca. 120 gevinster.

  Med hensyn til beløbsgrænser, besluttes dette af bestyrelsen, dog således at værkernes pris er nogenlunde ens. For at fastholde en god kvalitet, er det bestyrelsens hensigt at løfte "bundgrænsen", hvorimod den øvre pris for enkelte kunstværker ikke løftes.

  Bestyrelsen følger en intern forretningsgang, som bl.a. beskriver retningslinjer for kunstindkøb. Bl.a. at kunstnerne gerne skal have udstillet på censurerede udstillinger i Danmark eller i udlandet eller hos anerkendte kunstnersammenslutninger og museer. Bestyrelsen kan kompensere for retningslinjerne, hvis den pågældende kunstner har udstillet hos gallerier eller hvis litografiske eller tilsvarende tryk er lavet på grafiske værksteder, som Kunstforeningen anerkender. Bestyrtelsen kan dog foretage et subjektiv skøn, f.eks. hvis der er tale om en ung kunstner, der endnu ikke har et omfattende CV. Nøgleordene for indkøb er dog kvalitet, og at der er tale om samtidskunst. Bestyrelsen ønsker også at holde en god balance mellem kunst, som i sit udtryk, motiv og materialevalg kan ’udfordre’, og kunst som mere er dekorativ. Alle værker skal i sidste ende kunne placeres i et privat hjem og derfor ikke kun være "museumsgenstande".

  Udlodning sker ved lodtrækning, hvor hvert medlem, som har betalt kontingent for det pågældende kvartal, deltager med 1 lod. Alle medlemmer har derfor samme chance for at vinde ved hver trækning.

  Bestyrelsen har bemyndigelse til at beslutte, hvordan afviklingen af udlodning af kunstværker sker herunder også frekvens for udlodninger.

 2. Udgivelse af endetalsgevinster, som udtrækkes på "endecifferet" i medlemsnummeret.
  Der vil som udgangspunkt halvårligt blive udgivet en endetalsgevinst, som regel i form af et grafisk værk. Bestyrelsen kan vælge at udgive flere endetalsgevinster end halvårligt udgivelse.

 3. Afholdelse af medlemsarrangementer. Det kan være museumsbesøg, foredrag eller anden kunstformidling. Antallet af arrangementer kan variere men det tilstræbes, at der afholdes arrangement hvert kvartal.

 4. Mulighed for afholdelse af lokale arrangementer, som gennemføres lokalt af medlemmer af kunstforeningen men som ikke nødvendigvis er medlemmer af bestyrelsen. Sådanne arrangementer skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

Forretningsplanen gælder fra den ordinære generalforsamling d. 30. marts 2023 og frem til næste ordinære generalforsamling.

København, 30. marts 2023

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.