Der indkaldes herved til generalforsamling i Danske Banks Kunstforening

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.00 i Kuppelsalen, Laksegade 10, København K

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter §8.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for foreningens virke for det forløbne år.
 3. Forelæggelsen af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kr. årligt, der opkræves med kr. 150 pr. kvartal)
 5. Behandling af indsendte forslag og spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen er optaget på dagsordenen
 6. Valg:
  1. Valg af formand (Claus Wagenblast-Franck er villig til genvalg for en 2-årig periode)
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
   Efter tur afgår Carsten Saugmann, Allan Andersen, Michael Jensen, Kim Tonsberg Nielsen, Lotte Østergaard, Rene Jørgensen og Ritha Holck. Alle med undtagelse af Ritha Holck er villig til genvalg.
   Derudover indstilles Kenni Hørmann til bestyrelsen.
  3. Valg af bestyrelsessuppleant (Ritha Holck indstilles til valg)
  4. Valg af 2 revisorer (Henrik Holck Skov og Karsten Døhn er villige til genvalg)
  5. Valg af 1 revisorsuppleant (Peter Storgaard er villig til genvalg)
 7. Eventuelt.

Kunstforeningens vedtægter fremgår af kunstkatalog 2020 samt af foreningens hjemmeside www.danskekunst.dk.

Efter generalforsamlingen vil den årlige hovedlodtrækning finde sted. Endvidere vil foreningen være vært for et mindre traktement. Tilmelding skal derfor af hensyn til planlægningen ske til bestyrelsesmedlem Ritha Holck via e-mail til ritha.holck@gmail.com (klik her), eller evt. på tlf. 20 33 07 89, senest mandag den 17. februar 2020. Tilmelding via email foretrækkes.

Efter generalforsamlingen vil vinderlisten blive publiceret på vores hjemmeside www.danskekunst.dk. Tidligere har kunstforeningen udsendt en vinderliste til alle medlemmer, der er pensionister. Det gør vi ikke længere, da det udgør en betydelig udgift og administrativt arbejde, som vi ønsker at undgå. Alle medlemmer, der har vundet ved lodtrækningen vil dog fortsat modtage et brev med instruktioner om, hvordan de skal forholde sig.

Foreningens indkøb til bortlodning vil blive præsenteret ved en udstilling i bankens lokaler i Brabrand, hvor der er fernisering lørdag den 7. marts og en udstilling i Lersø Park, hvor der er fernisering den 4. april.

Bestyrelsen skal venligst gøre opmærksom på §19 i foreningens vedtægter, hvori der bl.a. står, at "gevinster, som ikke afhentes af vinderen, tilfalder kunstforeningen igen med henblik på, at gevinsten genudloddes i en kommende ordinær udtrækning. Vindere, som således ikke afhenter deres gevinst, vil ikke blive kompenseret med f.eks. anden gevinst eller lodder. Gevinsten skal være afhentet, eller aftale om dato for afhentning være truffet, inden 1. november i bortlodningsåret".

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Årets første endetalsgevinst er udtrukket - se mere her.

Årets gevinster og vindere

Årets gevinster kan også ses under menupunktet "Hovedlodtrækningen" - eller ved at klikke på dette link.

Årets vindere er udtrukket efter årets generalforsamling, og vinderlisten kan ses her. Vinderne får desuden direkte besked med nærmere instrukser.

Udskydelse af årets bortlodning

Datoerne for årets ferniseringer og bortlodning af gevinster til vinderne er nu fastsat - se kalenderen.