Indmeldelse

Kontingentet andrager p.t. 600 kr. om året.

Ved indmeldelse betales 150 kr., hvorefter kontingentet opkræves med 150 kr. kvartalsvist fra førstkommende kvartal. Kontingentopkrævning forudsætter derudover et kontoforhold i Danske Bank, da opkrævningen af kontingent sker via bankens personale- og foreningssystemer.

Som nyt medlem deltager man allerede ved førstkommende bortlodning af kunst.

Øvrige vedtægter kan læses her.

Vores persondatapolitik kan læses her.

Klik her for at melde dig ind i Danske Banks Kunstforening.

Din indmeldelse behandles manuelt, så der går lidt tid inden du modtager en bekræftelse.

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.