DIT INPUT TIL FREMTIDENS KUNSTFORENING? -Vind et litografi!

Hvad synes du, at Danske Banks Kunstforening skal kunne?

Med sine snart 75 år på bagen og ca. 2.000 medlemmer er Danske Banks Kunstforening en af Nordens ældste og største firmakunstforeninger.

Udover medlemmerne, bestyrelsen og selve kunstværkerne, er der ikke meget, der har ændret sig siden 1947, hvor Kunstforeningen har sine rødder. Men nu er det ved at være tid!

I takt med bankens modernisering, kontorsammenlægninger og medarbejdernes færre timer indenfor bankens mure, har vi brug for en kunstforening, der er mindre pladskrævende, mere fleksibel, mere tidssvarende, og som kan nå ud til endnu flere kunstinteresserede medarbejdere i Danske Bank Danmark.

I Kunstforeningens bestyrelse er vi allerede i fuld gang med at diskutere, hvordan fremtidens Kunstforening kan se ud: Skal vi f.eks. have mere fokus på kunstarrangementer? I så fald hvilken slags og hvordan? Skal vi have kvartalsvise kunstudlodninger med få gode kunstværker pr. gang? Eller...?

Allerede fra 2023 har vi ikke længere de fysiske rammer til at foretage en stor hovedlodtrækning af flere hundrede kunstværker, som vi har i dag. Vi går derfor efter en langt mere håndterbar og enkel kunstforening, end den, vi har i dag.

Hovedformålet med Kunstforeningen skal fortsat være "at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet til og forståelse såvel ældre som vor tids kunst", som det så pænt står i foreningens vedtægter.

Med bankens forandring til en ny tid, vil det være rigtigt at stoppe op og gøre os nogle tanker om, hvordan Kunstforeningen bedst muligt styrker formidlingen af kendskab til og forståelse af kunst i en mere digital bank, hvor vi alle kommer til at arbejde anderledes, og hvor medarbejderne har mere forskelligartede baggrunde og andre kompetencer end tidligere.

Derfor vil Bestyrelsen gerne have DIT input til, så vi bedst muligt kan komme med et oplæg til fremtidens Danske Bank Kunstforening.
Når banken i 2023 åbner sit nye domicil på Postgrunden, håber vi også at kunne åbne op for et nyt kapitel som en mere tidssvarende (og mindre pladskrævende) kunstforening.

Alle idéer og forslag er velkomne! Kunstforeningen sætter 10 flotte (uindrammede) litografier på højkant, som vil blive udloddet blandt dem, der kommer med idéer eller forslag.

Konkurrencen er kun for ansatte i Danske Bank og Kunstforeningens medlemmer.

Send din idé til kunstforeningen@danskebank.dk, att. Bettina Sinnet Fornitz og / eller Stine Blume Schackinger.

DEADLINE for indkomne forslag er tirsdag den 1. marts 2022 kl. 10.00.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Aktuelt:


Årets katalog

Kataloget over årets gevinster er nu trykt og er blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forsendelsen gik i gang 4/5-2022.

Husk generalforsamlingen 31. maj 2022

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen hvis du ønsker at deltage. Tilmeldingsfristen er forlænget til 23. maj 2022

Kunstforeningens fremtid

Som det er blevet nævnt i formandens beretning på generalforsamlingen og udsendte nyhedsbreve, er der gang i arbejdet omkring kunstforeningens fremtid. Læs mere ved at klikke på dette link.