Lodtrækninger

Hovedlodtrækningen

Hovedlodtrækningen foretages hvert år - normalt i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling.

Hvert medlem deltager i lodtrækningen med et antal lodder, svarende til det antal år man ikke har vundet siden indmeldelse eller sidste vinderår. Hvis man er uheldig ikke at vinde, opbygger man således en statistisk større og større vinderchance.

Som ved alle andre lodtrækninger viser det sig, at nogle vinder oftere end andre og nogle er så uheldig at ventetiden på at komme blandt de heldige vindere bliver meget lang. Der er derfor en yderligere regel der sikrer, at medlemmer der ikke har vundet i 20 år ikke overses ved, at hver 10. vinder (vindernr. 10, 20, 30 o.s.v) alene udtrækkes blandt disse medlemmer.

Der kan kun udtrækkes en gevinst pr. medlem pr. lodtrækning og efter udtrækning nulstilles ens lodder og man deltager i næste års lodtrækning igen med 1 lod.

Udover bortlodning af de ordinære gevinster vil et mindre antal gevinster af lav indkøbsværdi eller som er skænket foreningen som gaver blive bortloddet som ekstragevinster. Udtrækning blandt ekstragevinsterne medfører ikke nogen nulstilling af lodder.

Vinderne vælger mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølje, som de er udtrukket. Vindere blandt de ordinære gevinster har mulighed for - hvis de ønsker det - også at vælge blandt ekstragevinsterne, og i det omfang der er nogle der benytter sig af denne mulighed har vinderne blandt ekstragevinsterne mulighed for at vælge blandt det der ikke er valgt blandt de ordinære gevinster.

Denne bestemmelse er indført for at give vindere, der udtrækkes til sidst i lodtrækningen mulighed for at vælge noget som de bliver tilfredse med.

Alle vindere vil i løbet af kort tid efter lodtrækningen få skriftlig besked med udførlige instruktioner om hvorledes selve udvælgelsen vil finde sted.

Bestyrelsen vil fortsat tilstræbe at samtlige indkøb bliver vist ved udstillinger i København og provinsen.

I forbindelse med bortlodningen og udstillingerne udgiver foreningen hvert år et katalog over de indkøbte kunstværker.

Endetalsgevinst

To gange om året udtrækkes endetalsgevinsten på endecifferet i medlemsnummer til en tiendedel af medlemmerne.

Det er som regel et grafisk arbejde, hvor kunstforeningen har truffet aftale med en kunstner og et grafisk trykkeri om at aftage et helt oplag. For at skabe en smule variation og undgå et alt for stort oplag er det normalt, at der hver gang trykkes to grafiske arbejder på samme sten, således at vinderne har mulighed for at vælge sin gevinst blandt disse to.

Lodtrækningen foretages i en cyklus, således at man inden for en 5-årig periode statistisk er garanteret at ens endeciffer i medlemsnummeret bliver udtrukket.

Med den anden endetalsgevinst i 2018 blev en cyklus afsluttet, og vi starter dermed på en ny cyklus i 2019, hvor alle endetal har en chance for at blive udtrukket.

Aktuelt:


Årets anden endetalsgevinst

Anden endetalsgevinst i 2022 går til medlemmer med endetallet 2. Læs mere om gevinsten her.

Årets lodtrækning

Lørdag d. 10. september afsluttede kunstforeningen 2. bortlodning i årets hovedlodtrækning. Ca. 100 gevinster er ikke afhentet af vinderne. Disse gevinster vil nu blive fordelt mellem de øvrige udlodningssteder, som er Holmens Kanal, Vestcentret i Brabrand, Høje Taastrup samt Odense, Vejle og Aalborg.
Vinderne, som ikke har afhentet sin gevinst, skal venligst væbne sig med tålmodighed, da det tager tid for bestyrelsen at få transporteret gevinsterne til udlodningsstederne. Vinderne vil få besked på e-mail, når gevinsten kan afhentes.

PS: Pga. GDPR-reglerne offentliggør vi ikke længere en vinderliste her på hjemmesiden, som er offentlig tilgængelig.