Nyhedsbrev udsendt 17-03-2023

Kunstforeningen: Regnskab 2022 og budget 2023

Kære medlem,

Forud for kunstforeningens generalforsamling torsdag d. 30. marts kl. 17:00, som afholdes i Danske Banks Filmsal, Holmens Kanal 12, København K, er udkast til regnskab 2022 og budget 2023 fremsendt sammen med dette nyhedsbrev.

I budgettet for 2023 vil man kunne se, at der er sat ekstra penge til side til (måske) en ekstra endetalsgevinst. Kunstforeningens kasserer vil gerne have, at kunstforeningen for det kommende år bruger lidt af det ekstra overskud, der er oparbejdet de sidste par år bl.a. som følge af mindre aktivitet p.g.a. ’corona-nedlukning’.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt på nyhedsbrev d. 4. marts og ligeledes slået op bankens interne portal d. 6. marts.

Udover selve generalforsamlingen, vil der også være et mindre foredrag om kunst. Efter generalforsamlingen foretages 1. kvartalstrækning af ca. 30 kunstværker. Afslutningsvis er kunstforeningen vært for et lille traktement.

Vi gælder os til at se mange medlemmer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
DANSKE BANKS KUNSTFORENING
www.danskekunst.dk
E-mail: kunstforeningen@danskebank.dk

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.