Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved meddelelse til kunstforeningen, og vil altid være med omgående virkning, j.f. vedtægternes §5.

Medlemskab vil derudover også ophøre automatisk ved fratrædelse fra banken med mindre at personalevilkårene i banken fortsætter (pensionering).

Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

Klik her for at melde dig ud af kunstforeningen.

Nogen tid efter modtagelsen vil du modtage en bekræftelse pr. email (behandles manuelt).

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.